#Thử thách hoạt động tại nhà 07 EVENT

 
thepay

#Thử thách hoạt động tại nhà

  23/04(thứ sáu)  
  ~06/05(thứ tư)  

   14 ngày

 
Đối tượng: những ai đã cài thePAY
Giải: tặng 1.000 điểm thưởn
Điều kiện: tặng cho tất cả ai tham gia (giới hạn 1,000 người)
Công bố: ngày 15/04 
Lưu ý: mỗi người tham gia 1 lần, không trùng
#1 Khi buồn chán hãy chụp ảnh
sở thích của mình và gửi cho bạn bè 

#2 Hãy giới thiệu tất cả sở thích của mình. 

#3 Chỉ cần cho biết
về sách, nhạc, menu bữa tối
korea phone