#Thử thách tài năng ca hát 06 EVENT

 
thepay

#Thử thách tài năng ca hát

   23/04(thứ sáu)  
   ~06/05(thứ tư)  

   14 ngày

 
Đối tượng: những ai đã cài thePAY
Giải: tặng 1.000 điểm thưởng
Điều kiện: tặng cho tất cả ai tham gia (giới hạn 1,000 người)
Công bố: ngày 15/04 
Lưu ý: mỗi người tham gia 1 lần, không trùng
#1 Hãy gửi cho bạn bè những
điệu nhảy, hát, đánh đàn hay

#2 Hãy quay lại video

#3 Bình luận link của video
vào bài viết trên Facebook

korea phone