#Thử thách nạp cho bạn bè 05 EVENT

 
thepay

#Thử thách nạp cho bạn bè

   23/04(thứ sáu)  
   ~06/05(thứ tư)  

   14 ngày

 
Đối tượng: những ai đã cài thePAY
Giải: tặng 1.000 điểm thưởng
Điều kiện: tặng cho tất cả ai tham gia (giới hạn 1,000 người)
Công bố: ngày 15/04 
Lưu ý: mỗi người tham gia 1 lần, không trùng
#1 Hãy tặng cho bạn bè mã
thẻ game, điện thoại, nạp data

#2 Chụp màn hình lịch sử nạp tiền

#3 Bình luận ảnh vào bài
viết trên Facebook
korea phone