#Thử thách gọi quốc tế thePAY 04 EVENT

 
thepay

#Thử thách gọi quốc tế thePAY

   23/04(thứ sáu)  
   ~06/05(thứ tư)  

   14 ngày

 
Đối tượng: những ai đã cài thePAY
Giải: tặng 1.000 điểm thưởng
Điều kiện: tặng cho tất cả ai tham gia (giới hạn 1,000 người)
Công bố: ngày 15/04 
Lưu ý: mỗi người tham gia 1 lần, không trùng
#1 Hãy gọi quốc tế bằng KT00796/SK00301
để hỏi thăm người thân ở Việt Nam

#2 Chụp màn hình lịch sử gọi điện quốc tế

#3 Bình luận ảnh vào bài viết
trên Facebook
korea phone