#Thử thách chống đẩy 02 EVENT

 
thepay

#Thử thách chống đẩy

   23/04(thứ sáu)  
   ~06/05(thứ tư) 

   14 ngày

 
Đối tượng: những ai đã cài thePAY
Giải: tặng 1.000 điểm thưởng
Điều kiện: tặng cho tất cả ai tham gia (giới hạn 1,000 người)
Công bố: ngày 15/04 
Lưu ý: mỗi người tham gia 1 lần, không trùng
#1 Phải chống được 20 cái

#2 Quay lại cảnh chống đẩy 

#3 Hãy bình luận link của video
vào trang Facebook
korea phone