# Thử thách rửa tay 01 EVENT

 
thepay

# Thử thách rửa tay

   23/04(thứ sáu)  
   ~06/05(thứ tư) 

   14 ngày

 
Đối tượng: những ai đã cài thePAY
Giải: tặng 1.000 điểm thưởn
Điều kiện: tặng cho tất cả ai tham gia (giới hạn 1,000 người)
Công bố: ngày 15/04 
Lưu ý: mỗi người tham gia 1 lần, không trùng
#1 Quay rõ bàn tay 

#2 Cho nước vào bàn tay

#3 Rửa tay với xà phòng
korea phone