Cách sử dụng gọi quốc tế

 Hướng dẫn sử dụng gọi điện quốc tế.
 Sau đây là hướng dẫn để gọi điện quốc tế. 

 

1. Mở ứng dụng thePay.

2. Bấm vào nút 'Gọi điện(quốc tế/trong nước)'

3. Bấm vào nút cước phí.

4. Kiểm tra bảng giá gọi điện quốc tế của các nước.

5.  Vào phần tìm kiếm để tim quốc gia muốn gọi.

6. Bấm vào nút ' Balance' để kiểm tra lại số dư trong tài khoản.

7. Bấm vào nút ' Chọn quốc gia' để chọn quốc gia mình muốn gọi điện.

8. Vào mục tìm kiếm để tìm quốc gia mình muốn gọi nhanh hơn.

9. Sau khi nhập số điện thoại thì bấm nút gọi để kết nối.

10. Tự động quay số điện thoại. 

Tham khảo

[Hướng dẫn gọi điện quốc tế kt the+00796]

- Cách gọi bằng điện thoại thường

Gọi quốc tế: 00796+ mã nước+ sđt

Gọi trong nước: 080-33-00796 + gọi -> nhập sđt +#

Thay đổi ngôn ngữ: 00796+ gọi ->18+#

Kiểm tra mã số thẻ: 00796+ gọi -> 77#

Kiểm tra số dư tài khoản gọi quốc tế: 00796+ gọi ->14+#

Trung tâm tư vấn khách hàng quốc tế Tel:1666-0146