Бонус пойнт хэрэглэх арга

 -Бонус пойнт гэж юу вэ?-
(Бэлэн мөнгө шиг хэрэглэж болдог бонус пойнт)
--> Картын дугаар цэнэглэх бүртээ 5%-ийн бонус пойнт цуглуулна.

 

 1-1. Бонус пойнтоо шалгаад
 1-2. Цэнэглэх хэсэг дээр дарна уу

 

 2. Цэнэглэх зүйлээ сонгоод

 3-1 Бонус пойнт хэрэглэхийг жагтлаад 
 3-2. Цэнэглэх дээр дарна уу

Харилцагчийн үйлчилгээний төв(Монгол хэл): 1666-0146
Асуух асуулт байвал харилцагчийн төвтэй холбогдоно уу.