sim mạng trả trước ,gọi quốc tế , nạp tiền tự động
(Voice, Data, Global Call)
thePay, Recharge Prepaid Phone service, KT 00796
thePAY App
tải thepay APP
ThePAY android app download
ThePAY ios app download